معــرفی بازار چارســـــو


فضای تجاری

پانزده هزار متر فضای تجاری

002_cinema

پردیس سینمایی

پنج سالن سینما

فودکورت

یک طبقه ویژه فودکورت


باشگاه مشتریان بازار چارسو

باشگاه مشتریان بازار چارسو

گــزارش تصــویری از رویــدادهــای ویـــژه

4su-93-1929-1
افتتاح بزرگترین نمایندگی فروش سامسونگ در بازار چارسو
4su-93-1929-1
افتتاح بزرگترین نمایندگی فروش سامسونگ در بازار چارسو
4su-93-1929-1
پردیس سینمایی چارسو
inGlance
پیشرفت پروژه در یک نگاه