معــرفی بازار چارســـــو


فضای تجاری

پانزده هزار متر فضای تجاری

002_cinema

پردیس سینمایی

پنج سالن سینما

فودکورت

یک طبقه ویژه فودکورت

pay

باشگاه مشتریان چارسو

باشگاه مشتریان چارسو

گــزارش تصــویری از رویــدادهــای ویـــژه